Home      | Inloggen  
 

 OUDERRAAD

De ouderraad,
iets voor u?

Uitnodiging ALV

Voor verdere
informatie,
klikt u
hier. 

   Uitnodiging: Open Dag, open lesmiddag, informatieavond

Groep 8-leerlingen en hun ouders zijn maar druk. Zoveel keuze aan scholen in Zwolle. Maar langskomen op een school is zo belangrijk. Dan pas kun je echt zien of een school bij je past. Ook wij doen met veel plezier onze deuren open en nodigen iedereen uit om te komen kijken.

Woensdag 21 januari is om 14:00 uur aan de Zoom de open lesmiddag voor groep 8. Groep 8-ers kunnen zich nog aanmelden (bbroekman@celeanum.nl, 038-4552820)). En zeker doen! Je krijgt zo een goed beeld van onze school. Er zijn verschillende lessen te volgen.

De Open Dag is op zaterdag 31 januari en onze beide locaties zijn open. De Zoom 10.00-14.00 uur, Westelaan 09:30-13:30 uur.Onze Open Dag trekt inmiddels de aandacht en we staan met een berichtje in de Swollenaer! 

Woensdagavond 28 januari om 20:00 uur is er een speciale informatieavond op school. Er zullen workshops zijn over verschillende onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan passend onderwijs, maar ook zullen bijzondere vakken als Chinees en Cambridge Engels aan bod komen. Ook gaan de aanwezigen actief aan de slag met de vakken Grieks en Latijn.

Kortom, wees van harte welkom!

   Uitnodiging voor de Celetour: schrijvers op school!

In de maanden januari en februari komt een aantal schrijvers bij ons op bezoek voor een lezing. Hoewel de lezingen in eerste instantie bedoeld zijn voor bovenbouwleerlingen, zijn ook ouders en andere belangstellenden van harte welkom!

Dinsdag 27 januari 2015 bezoeken de schrijvers Karin Amatmoekrim en Mano Bouzamour onze school. Twee leerlingen en onze collega John Heijmans interviewen hen over hun boeken Het Gym en De belofte van Pisa. Beide boeken gaan over allochtone middelbare scholieren die zich moeten handhaven op het elitaire, overwegend blanke, gymnasium.

Graag nodigen wij u uit om deze avond bij te wonen. De avond is op de onze hoofdlocatie aan de Zoom 37 en start om 19.00 uur en is rond 22.00 afgelopen. Toegangsprijs is 3 euro als onkostenvergoeding (inclusief koffie/thee). Aanmelden bij mevrouw Van Twist: pvantwist@celeanum.nl.

Op 11 februari 2015 houdt de schrijver en dichter H.C. ten Berge een lezing over zijn werk, waarbij de nadruk zal liggen op zijn poëzie. Ook tijdens deze lezing zal ruimte zijn voor vragen. De leerlingen lezen ter voorbereiding de bundel Kerven, kastijdingen, onderdeel van de dichtbundel Cantus Firmus.

Graag tot ziens op 27 januari en/of 11 februari!​

   Klas 1 op zoek naar Romeinen

De toetsweek is nog volop bezig. Ter ontspanning is er voor de onderbouw in deze week één dag toetsvrij. Zo stond voor de helft van klas 1 afgelopen donderdag en voor de andere helft vrijdag geheel in het teken van de Romeinen.

De dag bestond uit een excursie en gedeelte op school. De excursie ging naar museum Valkhof in Nijmegen. In de Romeinse tijd heette Nijmegen Noviomagus. De leerlingen gingen op zoek naar sporen van de Romeinen. Ze leerden tijdens een workshop archeologie hoe ze opgegraven scherven konden dateren. In de collectie van het museum deden ze een puzzeltocht, waarbij ze bijvoorbeeld ontdekten hoe Romeinse soldaten eruit zagen en hoe  Romeinen begraven werden en welke grafgiften ze mee kregen, afhankelijk van hun leeftijd, geslacht of status.

Op school leerden de leerlingen meer over schrijfgerei bij de Romeinen en over hoe Romeinen gekleed gingen.  Onder leiding van de docent Techniek gingen de leerlingen aan de slag met het maken van een tabula cerata, een 'tablet' met opstaande randen waarin bijenwas werd gegoten. Een secuur werkje. De leerlingen moesten zagen, plakken en schaven en tot slot werd de hete was in het plankje gegoten. In de gestolde was schreef de Romein met zijn stilus een boodschappenlijstje of deden de kinderen schrijfoefeningen. Dit is een soort pennetje dat vergelijkbaar is met het pennetje bij sommige notebooks. Een tabula cerata is dus eigenlijk een soort Romeinse iPad. Tot slot maakten ze nog een fibula; een Romeinse kledingspeld.

Als laatste onderdeel van het Nijmegenproject leerden de leerlingen over Romeinse kleding. Ze mochten deze kleding aantrekken en als echte Romeinse mannen en vrouwen op de foto. Onze docent drama maakt hier binnenkort een mooie collage met een filmpje van. Houd de website en Facebook in de gaten voor het resultaat!

   Celeanum zeer succesvol bij Filosofie-Olympiade

Afgelopen weekend viel het Celeanum in de prijzen bij de jaarlijkse Filosofie-Olympiade in de Internationale School voor Wijsbegeerte. Onze bovenbouwleerlingen Maaike (klas 5) en Aike (klas 6) vertegenwoordigden het Celeanum.

De opdracht was een essay te schrijven in het Engels over een filosofisch onderwerp. Beiden hebben dit heel knap gedaan en daarbij de naam van onze school eer aangedaan. Maaike koos voor een onderwerp uit de Esthetica, Aike koos voor Ethiek.

Maaike was buitengewoon succesvol. De wedstrijdjury kende haar de 3e prijs toe. Maaike versloeg daarmee 60 andere deelnemers uit het hele land! Gefeliciteerd!

   Parachutes in het Atrium
Het leek wel een miniatuur re-enactment van de invasie van de geallieerden bij ons in het Atrium! Vanaf de bovenste verdieping kwamen voortdurend kleine parachutes naar beneden. Maar nee, het was een onderdeel van een onderzoek van leerlingen uit klas 1B en 1D voor het het vak NWO (NatuurWetenschappelijk Onderzoek) natuur/scheikunde. Het onderzoek hebben de leerlingen helemaal zelf opgezet en uitgevoerd: het formuleren van de onderzoeksvraag, het uitvoeren van het onderzoek en de verslaglegging ervan.

Met de zelfgemaakte parachutes gingen de leerlingen in tweetallen op zoek naar de invloed van veranderingen in bijvoorbeeld vorm, grootte, materiaal, verandering in massa aan de parachutes op de valtijd van parachute. Bij elke verandering aan de parachute moest de valtijd opnieuw worden gemeten. De leerlingen mochten zelf bepalen wat ze wilden veranderen aan hun parachute. 

Gedurende het onderzoek werd het verslag direct gemaakt. Daarbij moest aan het einde een antwoord worden gegeven op de door de leerlingen zelf gemaakte onderzoeksvraag. 

Hun docent NWO, meneer Liefers, was dik tevreden: "Als trotse docent in de natuurwetenschappen is het heerlijk om te zien hoe de leerlingen enthousiast bezig zijn met het eigen onderzoek."
   Leerlingen dringen door tot finale Beverwedstrijd
Het Gymnasium Celeanum levert alweer leerlingen af voor de finale van de Beverwedstrijd, een informaticawedstrijd.
0=1, is voor veel mensen niet logisch. Wel voor mensen die een stap verder denken.

Zhou Peng, uit klas 2, heeft alweer de finale bereikt. Net als vorig jaar heeft hij 0 fout.
Dat is natuurlijk een prestatie op zich.
Ook Lesly, Gijs, Iris, Chris en Freek uit de eerste klas zijn zeker van een finaleplaats. Een geweldige prestatie!

De wedstrijd zal gehouden worden op de Hogeschool Windesheim te Zwolle.
Op zaterdag 7 februari 2015, kunnen ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen aanwezig zijn om de finalisten te steunen.

Op de pagina van de
Beverwedstrijd, is meer informatie te vinden.
   Celeanum succesvol bij EUSO
Het Celeanum heeft ook dit jaar weer meegedaan aan de regionale voorrondes van de European Union Science Olympiad (EUSO). Deze vonden afgelopen november en december plaats op acht universiteiten en een hogeschool. Tijdens de voorronde gaan ca. tien teams van drie leerlingen aan de slag met een aantal experimenten op het gebied van natuurkunde, scheikunde en biologie. Het winnende team van elke voorronde mag deelnemen aan de nationale eindronde.

We zijn heel succesvol geweest, want twee van onze zes teams zijn als winnaar geëindigd. Op de Universiteit Twente hebben Max, Jelger en Max (klas 5) gewonnen. Marit , Sarel en Anna uit klas 6 waren de winnaars aan de Wageningen Universiteit.

Beide teams zullen het Celeanum vertegenwoordigen op de nationale eindronde aan de Rijksuniversiteit Groningen op 30 en 31 januari. De beste twee teams van deze eindronde gaan naar de internationale EUSO in Klagenfurt (Oostenrijk) van 26 april t/m 3 mei. Kijk voor meer informatie op http://www.eusonederland.nl/

   Celeanum zet zich in voor het goede doel!

Armpje drukken met docenten, zaklopen, oorbellen maken, tekenen, met allerlei verschillende activiteiten probeerden de leerlingen van klas 1 tot en met 4 van het Gymnasium Celeanum geld in te zamelen voor Stichting Meedoen Zwolle. Ook de docenten lieten zich niet onbetuigd. Eén docent heeft zich zelfs helemaal kaal laten scheren en knippen voor het goede doel. Het resultaat: bijna 850 euro!

Coördinator van de kerstactiviteit Rob Bouwhuis is tevreden: “De leerlingen hebben zich fantastisch ingezet. En dit is nog maar de helft van het bedrag!” In maart gaan de leerlingen zich met een sponsorloop nogmaals inzetten voor de Stichting.

De leerlingen van klas 6 zetten zich op een andere manier in voor het goede doel. Ze hebben zich de hele ochtend ingezet voor de ouderen in woon-, zorg- en dienstencentrum de Nieuwe Haven. Ze hebben kerststukjes gemaakt, nagels gelakt, wafels gebakken en koffie geschonken. De ochtend werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van kerstliedjes.

De foto's zijn hier te vinden

   'Naar de Brugklas'
 Elk jaar is er een wedstrijd ‘Naar de brugklas’. Aan de leerlingen van de brugklas wordt gevraagd om een website, een app of een Facebookpagina te ontwerpen voor de aankomende brugklasser.
Tijdens de lessen van informatica konden leerlingen al kennis maken met het bouwen van een website.

Mevrouw Broekman en de heer Van Olst hebben de inzendingen bekeken, en de winnaar uitgekozen.
Dit jaar is dat Hein uit klas 1A.

Klik hier om naar de website te gaan
   Sinterklaas
Nu zit hij weer op zijn stoomboot naar Spanje, maar Sinterklaas was ook te gast bij ons op school. Samen met Zwarte Piet en Blauwvinger Piet. Hij nam zelfs de moeite om naar beide locaties te gaan!

Luisterpiet (of is het beter te zeggen Verklikpiet?) had zijn werk goed gedaan. Veel leerlingen en docenten moesten even bij de Sint komen, omdat er van alles over hen in het grote boek stond. Gelukkig kwamen de meesten met de schrik vrij en mochten weer vertrekken met een handvol pepernoten. Maar maandag bij de absentiecontrole zullen we toch even kijken wie er allemaal in de zak mee naar Spanje moest..

Na het bezoek van Sinterklaas en zijn Pieten hebben veel klassen samen met hun tutor Sinterklaas gevierd. Er is fantastisch gedicht, er zijn mooie surprises gemaakt en in de meeste klassen werden spelletjes een gespeeld. Een zeer geslaagde middag.

Wel jammer, dat meneer Liefers dit allemaal moest missen. Zijn lessen waren voor de hele dag uit geroosterd

De foto's zijn hier te bekijken.

   Parkschool en Celeanum samen naar First Lego League
 Maar liefst twee gemengde teams van het Celeanum en basisschool de Parkschool waren vertegenwoordigd bij de regionale First Lego League, CelePark1 en CelePark2. Hoewel beide teams niet doordrongen tot de top 3 om door te gaan naar de Beneluxfinale, hebben de leerlingen deze dag heel veel plezier beleefd aan techniek.

Bij de First Lego League staan de wedstrijden met de LEGO-robots centraal. Deze zijn door de leerlingen gebouwd en geprogrammeerd om opgegeven opdrachten uit te voeren. Verder geven de leerlingen een robotpresentatie over de bouw van de robot en een projectpresentatie over een maatschappelijk onderwerp.

CelePark1 liet zien hoe je blinde mensen vormen kon laten voelen door ze te maken met behulp van 3D-printen. CelePark2 legde uit hoe je met een 3D-bril de geschiedenisles veel spannender kunt maken. Ook werd het teamwork getest met behulp van het samen oplossen van een puzzel in 5 minuten.

Rondom de wedstrijdelementen is een compleet evenement met techniekactiviteiten, zoals het bouwen van mini-robots, het aansluiten van de verdeeldoos, het leggen van dakpannen, het solderen van een printplaatje, het werken met een lasersnijder en nog veel meer. Een echte techniekdag dus!

De foto's zijn hier te bekijken.

   Science Center op School
 Op woensdag 26 november was er op de zolderverdieping van de locatie Westerlaan een Science Center. Leerlingen uit de klassen 2D en 2E presenteerden trots hun creaties. Bij een Science Center gaat het niet alleen om het kijken naar de werkstukken, maar ook om er iets mee te doen. Zo komen techniek en wetenschap tot leven. De bezoekers waren allemaal positief over de werkstukken van deze leerlingen. Klik hier voor foto’s.
   Bram Omvlee pakt publieksprijs Overijssel Debat Award

Celeasten kunnen goed debatteren, zoveel is duidelijk. Afgelopen week won onze zesdeklasser Bram Omvlee de publieksprijs tijdens de finale van de Overijssel Debat Award, gehouden in de statenzaal van het provinciehuis. Er waren in totaal 23 debaters van 12 scholen vertegenwoordigd. 

Namens het Gymnasium Celeanum deed niet alleen Bram Omvlee mee, maar ook Carla Visscher liet zien dat zij een uitstekend debatteerder is. Er werd gedebatteerd over provinciale problemen, zoals over mogelijke investeringen in toerisme of over de opvang van vluchtelingen uit Syrië. 

Na een reeks debatten bleven er nog zes debaters over, waaronder Bram. In deze ronde debatteerde de Celeast zo sterk dat hij door een grote meerderheid (75%!) van het aanwezige publiek tot winnaar werd uitgeroepen. De jury besloot echter anders, waardoor de trofee uiteindelijk niet naar Bram ging, maar naar Marijn Eigenhuis van het Ichtus College uit Kampen.​

Klik hier voor een foto impressie

   Gala Nova
Onlangs werd het Gala Nova gehouden voor klas 1 en 2. De leerlingen zagen er allemaal even prachtig uit. De dames in fraaie (glitter-)jurken, hoge hakken (die uiteindelijk toch vaak verruild werden voor een paar sneakers) en de mannen veelal prachtig in pak, Ook een aantal docenten was in speciale galakledij.

Om de spieren op te warmen en de danslust op te wekken was er aan het begin van de avond een stijldanswedstrijd. De leerlingen hadden in de gymnastieklessen de Quickstep geleerd en konden deze laten zien. Ook de docenten zijn op cursus geweest.

De winnaars van vorig jaar, Django en Fleur, openden de wedstrijd met maar liefst twee dansen: de Quickstep en de Cha-cha-cha, de dans die vorig jaar is geleerd.

Het niveau lag erg hoog. De leerlingen dansten fanatiek. En ook de rector, de conrector en wat docenten lieten zich niet onbetuigd en 'zwierden' over de dansvloer..Tussendoor was er nog een dansdemonstratie door twee echte stijldansprofessionals. Zij lieten ons zien hoe een Quickstep en een Cha-cha-cha er op wedstrijdniveau uit kunnen zien. Tijdens de 'lift' werd er dan ook door iedereen luid geapplaudisseerd.

Na de demonstratie was het tijd om de winnaars bekend te maken. Elisabeth en Ingrid uit klas 2B eindigden op een knappe derde plek, op plek twee eindigden Sophie en Maura uit klas 2E (die eerder op de dag ook al zo goed gebadmintond hadden) en op de eerste plek Sophie en Nicky, eveneens uit klas 2E.

Na de wedstrijd lieten de leerlingen zien dat zij nog over een heel aantal andere moves beschikten. Het was nog lang onrustig op het Celeanum...

Zien hoe deze avond verliep? de foto's zijn hier te vinden

   OPEN DAG 31 JANUARI

Met veel plezier opent het Gymnasium Celeanum de deuren op zaterdag 31 januari 2015. Iedereen is welkom om een kijkje te nemen hoe het op school gaat, welke vakken er gegeven worden, wat voor leerlingen en docenten er rondlopen en hoe de gebouwen eruit zien. De bezoekers kunnen proeflessen volgen, practica doen bij schei- en natuurkunde, met leerlingen en docenten spreken en vooral de sfeer proeven op school. Beide locaties zijn open. De locatie aan de Westerlaan 40  van 09.30-13.30 uur en die aan de Zoom 37 van 10.00 - 14.00.

Om een indruk van de school te krijgen kunt u ook alvast de
Celeanum-introductiefilm bekijken, het Celeanum op facebook liken of de introductiefolder lezen. Ook zullen docenten en leerlingen van het Celeanum voorlichtingsavonden verzorgen in Zwolle en omgeving.

   Celeasten badmintonnen uitstekend

Vrijdag 28 november was het jaarlijkse badmintontoernooi in de gymzalen van Thorbecke SG. Om zoveel mogelijk leerlingen te laten deelnemen werden er alleen maar dubbels gespeeld. Van onze school deden leerlingen uit klas 2 en 4 mee. 

Sophie en Maura uit klas 2 werden eerste in de voorronde poule en speelden vervolgens in de 1e poule. Femke en Esmée, ook uit klas 2, werden tweede in de voorronde poule en speelden vervolgens in de tweede poule. In deze spannende wedstrijden werd er heel goed gespeeld en haalden de meisjes een verdienstelijke derde plek .

Huy en Bart uit klas 4 speelden in de categorie competitie spelers en werden derde in deze categorie

   Spetterende Propaganda-avond

20 november was de jaarlijkse propaganda-avond in theater De Spiegel. Wat was het fantastisch en wat hebben onze leerlingen toch veel talenten. Er is muziek gemaakt - door ons orkest en door individuele leerlingen - gegoocheld, gezongen en gedanst.

En uiteraard was er het hilarische cabaret van de leerlingen van klas 6, waarbij ze docenten in de maling namen. Bekijk voor een impressie van deze spetterende avond de prachtige foto's, die onze oud-leerling Stefan Lucassen maakte.
   Celeanum on tour en in de film

Deze week starten de voorlichtingsavonden op de basisscholen binnen en buiten Zwolle. Docenten en leerlingen zullen aan leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers vertellen over alle activiteiten van onze school. Over de bijzondere vakken die je hier kunt volgen, zoals Chinees, wiskunde D, filosofie, maatschappij wetenschappen, Cambridge Engels en niet te vergeten over Grieks en Latijn. Of over onze Celeanum-roeiboot, de drama- en tekenlessen, techniek, noem maar op.

Op 31 januari 2015 is onze Open Dag. Dan kan iedereen komen kijken hoe het bij ons op school is. Tot die tijd kan iedereen vast een kijkje nemen op het Celeanum via dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=sFNDspVwTCU&list=UUtbI1rIDIoCP9b8VLCDSg3g

Benieuwd wanneer wij in de buurt zijn? Kijk op onze
Voorlichtingen pagina

   Doe samen met ons mee aan de nationale lifestyle challenge!

Het Celeanum is één van de 100 deelnemende scholen aan de nationale lifestyle challenge Seven Days of Feedback. De wedstrijd start op 3 november en duur tot en met 9 november. Alle leerlingen kunnen meedoen via een speciale app.

In 7 dagen krijg je 7 verschillende challenges op het gebied van eten en bewegen. Door via de Seven Days App dagelijks challenges uit te voeren en uitdagingen aan te gaan, scoor je badges en punten, waarvoor je beloond wordt op individueel als wel op groepsniveau met je school. Zo maak je kans op tickets voor The Voice of Holland, Spotify accounts en fitness abonnementen.

Al je punten worden bij het schooltotaal opgeteld. De beste scholen gaan door naar de grote finale op 25 november in de HMH die wordt uitgezonden op RTL5. Tijdens dit NEON spektakel treden er veel bekende DJ’s en artiesten op en delen o.a. presentatrice Lieke van Lexmond, Health coach Rens Kroes, oprichter Tabe Ydo en voetballer Ricardo van Rhijn prijzen uit.

De zeven challenges zijn:

* 3- nov - Meat free Monday: een dag zonder vlees
* 4- nov - Walk on Water: een dag water drinken i.p.v. frisdrank
* 5- nov - Size Does Matter: een dag halve porties eten
* 6- nov - Food from da Hood: een dag local food.
* 7- nov - Supermarkt Survival: een dag natuurlijke ingrediënten.
* 8- nov - No time to Waste: een dag eten wat je in huis hebt
* 9- nov - Go Hard or Go Home: doe een 30 minute work-out!

De App kan je vanaf vandaag gratis downloaden via de Appstore of Google Playstore en via sevendaysoffeedback.com. Let er bij het aanmelden via de App op dat je de juiste schoolnaam invult bij ‘company’ in je profiel. De juiste schoolnaam vind je onder de scholen in het menu van de App. Belangrijk, wants anders worden jouw punten niet bij de algemene schoolpunten opgeteld.

Voor meer informatie zie: http://www.sevendaysoffeedback.com/ of vraag het na bij meneer Top.

   Sportoriëntatie Klas 5&6
 In klas 5 en 6 gaan leerlingen niet meer voetballen, hockeyen en softballen, maar is er een heel mooi sportoriëntatieprogramma met sporten die in de reguliere lessen niet aan bod komen. Zo maken leerlingen onder andere kennis met schermen, squash, bootcamp, tennis, beachvolleybal en survivalrun. Leerlingen die nog niet op een sport zitten kunnen op deze manier soms ook enthousiast voor een sport raken.
   Maatjes in functie
Met gepaste trots stellen we aan u voor: onze maatjes! Vandaag kregen zij hun certificaat. Gefeliciteerd allemaal!

Deze maatjesleerlingen zijn in tweetallen gekoppeld aan een brugklas om onze eersteklassers met raad en daad ter zijde te kunnen staan in geval van zorgen. Het idee is dat bruggers eerder naar een medeleerling zullen toestappen dan naar een volwassene. Maar uiteraard blijven de tutoren ook voor hen klaarstaan!

De maatjes zelf zijn ook erg enthousiast over het project. Kreten als "leuk", "leerzaam" en "goed voor later" kwamen voortdurend langs.

Voor meer informatie over ons Maatjesproject kun u
hier lezen.

Fotografie: John Beumer


ELO - it's Learning     Magister - cijferlijst   META - handleiding